Menu
Home Page

Celebration Assemblies

February

February 1 ACES 07/02
February 2 House Points 07/02
February 3 Punctuality 07/02
February 4 STARS 07/02

January

January  1 attendance and Punctuality 17/01/2020
January  2 ACES 17/01/2020
January  3 STARS 31/01/2020
January  4 ACES 31/01/2020

December 2019

December 2019 1 STARS - 6th December
December 2019 2 ACES - 6th December

November 2019

November 2019 1 8th November 2019 - ACEs
November 2019 2 8th November 2019 - Attendance & Punctuality
November 2019 3 8th November - House points trophy
November 2019 4 8th November - STARs
November 2019 5 15th November - ACEs
November 2019 6 15th November - Attendance award
November 2019 7 15th November - House points trophy
November 2019 8 15th November - STARs
Top